Volný den ředitelky školy

20.09.2021 11:38

 

oznamuji tímto, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji volný den ředitelky školy 

dne 27. 9. 2021 z technických důvodů – plánované opravy vodovodního 

řadu v budově školy. 

                                     Mgr. Ivana Pacovská řed. školy

 Kontakt

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org. Na Celně 2
Mladá Boleslav
293 01

Odhlášení stravy je možné den předem prostřednictvím emailu: fakturace.zvsi@skolanacelne.cz nebo SMS
na tel: 776 613 520
tel. ŠKOLA-326 321 931

tel. DD -326 326 723
tel. SPC-602 549 296

datová schránka: dn8xkp2
zvsi@skolanacelne.cz
To Top