Přípravná třída 0.A

 
 
Které děti do ní chodí?
Především děti s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky,u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj. Docházka do přípravné třídy je bezplatná.
Činnost pedagoga je zaměřena na systematickou přípravu dětí
k zahájení vzdělávání v základní škole. Náš školní vzdělávací program s názvem
„ Krůček ke škole“ je sestaven tak, aby umožnil snadnější následující začlenění
do vyučovacího procesu v první třídě, čímž v důsledku předchází budoucím
školním neúspěchům.Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně
ovlivnit další vývoj dítěte. V nově zařízené třídě, která má oddělený vchodový vstup,
se denně schází 10 dětí. Den je rozdělený do jednotek, které jsou analogické
vyučovacím hodinám. Režim ale není 100% stejný, je zde mnohem větší prostor
pro hru a podobné činnosti. Přípravný ročník může využívat též prostory tělocvičny,
školního hřiště a počítačovou učebnu. Samozřejmostí je možnost přihlásit dítě
do školní družiny a ke školnímu stravování. Přípravnou třídu jsme zařadili
do systému třídních schůzek, aby rodiče měli potřebné informace.
Těší nás, že jsme pro tyto děti našli vhodné prostory ve kterých se mohou
přípravě na bezproblémový vstup do ZŠ věnovat. Již nyní zaznamenáváme
jejich první úspěchy, ze kterých máme upřímnou radost.

Více zde: https://www.skolanacelne.cz/pripravna-trida/
Které děti do ní chodí?
Především děti s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky,u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj. Docházka do přípravné třídy je bezplatná.
Činnost pedagoga je zaměřena na systematickou přípravu dětí
k zahájení vzdělávání v základní škole. Náš školní vzdělávací program s názvem
„ Krůček ke škole“ je sestaven tak, aby umožnil snadnější následující začlenění
do vyučovacího procesu v první třídě, čímž v důsledku předchází budoucím
školním neúspěchům.Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně
ovlivnit další vývoj dítěte. V nově zařízené třídě, která má oddělený vchodový vstup,
se denně schází 10 dětí. Den je rozdělený do jednotek, které jsou analogické
vyučovacím hodinám. Režim ale není 100% stejný, je zde mnohem větší prostor
pro hru a podobné činnosti. Přípravný ročník může využívat též prostory tělocvičny,
školního hřiště a počítačovou učebnu. Samozřejmostí je možnost přihlásit dítě
do školní družiny a ke školnímu stravování. Přípravnou třídu jsme zařadili
do systému třídních schůzek, aby rodiče měli potřebné informace.
Těší nás, že jsme pro tyto děti našli vhodné prostory ve kterých se mohou
přípravě na bezproblémový vstup do ZŠ věnovat. Již nyní zaznamenáváme
jejich první úspěchy, ze kterých máme upřímnou radost.

Více zde: https://www.skolanacelne.cz/pripravna-trida/

Které děti do ní chodí?
Především děti s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky,u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj. Docházka do přípravné třídy je bezplatná.
Činnost pedagoga je zaměřena na systematickou přípravu dětí
k zahájení vzdělávání v základní škole. Náš školní vzdělávací program s názvem
„ Krůček ke škole“ je sestaven tak, aby umožnil snadnější následující začlenění
do vyučovacího procesu v první třídě, čímž v důsledku předchází budoucím
školním neúspěchům.Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně
ovlivnit další vývoj dítěte. V nově zařízené třídě, která má oddělený vchodový vstup,
se denně schází 10 dětí. Den je rozdělený do jednotek, které jsou analogické
vyučovacím hodinám. Režim ale není 100% stejný, je zde mnohem větší prostor
pro hru a podobné činnosti. Přípravný ročník může využívat též prostory tělocvičny,
školního hřiště a počítačovou učebnu. Samozřejmostí je možnost přihlásit dítě
do školní družiny a ke školnímu stravování. Přípravnou třídu jsme zařadili
do systému třídních schůzek, aby rodiče měli potřebné informace.
Těší nás, že jsme pro tyto děti našli vhodné prostory ve kterých se mohou
přípravě na bezproblémový vstup do ZŠ věnovat. Již nyní zaznamenáváme
jejich první úspěchy, ze kterých máme upřímnou radost.

Kontakt

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org. Na Celně 2
Mladá Boleslav
293 01

Odhlášení stravy je možné den předem prostřednictvím emailu: fakturace.zvsi@skolanacelne.cz nebo SMS
na tel: 776 613 520
tel. ŠKOLA-326 321 931

tel. DD -326 326 723
tel. SPC-602 549 296

datová schránka: dn8xkp2
zvsi@skolanacelne.cz
To Top