První dny v přípravné třídě

 

Seznamování se s novým prostředím proběhlo v přípravné třídě velmi hladce. Děti se rychle spřátelily nejen díky volnému hraní, na které každý den zbude čas, ale také díky kooperativním činnostem, kterými se děti učí spolupracovat a navzájem si pomáhat. V naší třídě děti vyráběly ovocný strom pomocí trhání, mačkání a lepení papíru. Procvičovaly si tím u činnosti také jemnou motoriku, kterou budou později potřebovat např. pro psaní.

                Děti mají dále v oblibě také zpívání, cvičení nebo pracovní listy, za které dostávají razítka. Pracovní listy jsou na začátku roku zaměřeny zejména na uvolnění ruky. Při psaní dbáme na správné sezení, úchop psacího náčiní a správný sklon tužky. K uvolňování ruky nám také pomáhá pravidelné cvičení prstíků, zápěstí i celých paží. Ke každému grafomotorickému cviku už umíme krátkou básničku.

                Činnosti náročné na pozornost prokládáme zábavnými pohybovými chvilkami, jako jsou např. pohybové hry, tanečky, překážkové dráhy (na fotografiích níže) anebo dramatizace (na fotografiích pohádka O veliké řepě).

 

tř. uč. Mgr. Adéla Rejmanová

 

Fotogalerie

 

 

Kontakt

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org. Na Celně 2
Mladá Boleslav
293 01

Odhlášení stravy je možné den předem prostřednictvím emailu: fakturace.zvsi@skolanacelne.cz nebo SMS
na tel: 776 613 520
tel. ŠKOLA-326 321 931

tel. DD -326 326 723
tel. SPC-602 549 296

datová schránka: dn8xkp2
zvsi@skolanacelne.cz
To Top