Vedoucí vychovatelka: Dana Kozderková

Poplatek za družinu činí 70 Kč na jeden měsíc. 
Podmínkou je však i přihlášení dítěte na obědy ve školní jídelně.

  • 12,30 -12,50 hod. - příprava na oběd, srovnání věcí v šatně, WC, hygiena

  • 12,50 - 13,20 hod - oběd

  • 13,45 -14,15 hod. - výchovné činnosti

Výchovné složky se střídají tak, aby převládala rekreační forma práce. Činnosti navazují na školní vyučování a jsou přizpůsobené věku a potřebám dětí. Při všech činnosech je nutné dbát na bezpečnost. Děti jsou vedeny k udržování pořádku ve všech prostorách.
Pokud jde dítě domů dříve, je nutné to oznámit vychovatelce písemně.

Rovněž má-li dítě vyzvednout jiná osoba než je uvedena.

 


 

Kontakt

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org. Na Celně 2
Mladá Boleslav
293 01

Odhlášení stravy je možné den předem prostřednictvím emailu: fakturace.zvsi@skolanacelne.cz nebo SMS
na tel: 776 613 520
tel. ŠKOLA-326 321 931

tel. DD -326 326 723
tel. SPC-602 549 296

datová schránka: dn8xkp2
zvsi@skolanacelne.cz
To Top