Školská rada

 

K posílení spolupráce mezi rodinou a školou by mělo přispět zřízení Školské rady Školská rada je důležitý orgán, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zástupci zřizovatele podílet se na správě školy. Působnost a pravomoci Školské rady stanoví nový školský zákon 561/2004.

K základním úkolům tohoto orgánu patří: 

  • vyjadřovat se k návrhu Školního vzdělávacího programu a jeho realizaci
  • schvalovat Výroční zprávu o činnosti školy
  • schvalovat Školní řád
  • schvalovat pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků
  • podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednávat inspekční zprávu České školní inspekce
  • podílet se na návrhu rozpočtu na další školní rok

Školská rada byla na naší škole zvolena ve školním roce 2021 - 2024. Jejími členy jsou:
 

  • zástupce zřizovatele                    Mgr. Jana Hradiská Horáková
  • zástupce pedagogů a předseda       Mgr. Martina Jonášová
  • zástupce rodičovské veřejnosti            Martina Vavřichová


 

Kontakt

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org. Na Celně 2
Mladá Boleslav
293 01

Odhlášení stravy je možné den předem prostřednictvím emailu: fakturace.zvsi@skolanacelne.cz nebo SMS
na tel: 776 613 520
tel. ŠKOLA-326 321 931

tel. DD -326 326 723
tel. SPC-602 549 296

datová schránka: dn8xkp2
zvsi@skolanacelne.cz
To Top